Menu

Visie


Mijn methodiek in het werken met paarden en mensen bestaat er uit beide partijen met mekaar in contact te brengen waarbij wij als mens rekening gaan houden met de specifieke kenmerken van het wezen paard.

Net als paarden, voelen ook wij, mensen, ons beter in ons vel wanneer er gehandeld wordt vanuit respect, rust en vertrouwen. Iedereen heeft baat bij een consequente en duidelijke omgang met ruimte voor ieders eigenheid.

In het werken met paarden, zowel van op de grond als op een paardenrug,  krijgen we op elke actie een reactie. Al doende leren we ons meer bewust te zijn van ons eigen handelen en het effect daarvan op anderen. We ervaren hoe belangrijk het is om in het hier en nu, duidelijke boodschappen  te geven via congruente lichaamstaal. Hiervoor is het nodig dat we beschikken over de nodige portie zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfcontrole.  En laat net deze drie begrippen ook het positieve effect zijn binnen deze werkvorm.

Instant paardenkracht!