Menu
Omgang/training paarden

Vaak hebben we een aantal verwachtingen ten aanzien van onze paarden die niet altijd worden ingewilligd. Door meer zicht te krijgen op hun wezenlijke kenmerken, hun natuurlijke behoeften en de impact van verschillende leerprincipes, staan we al een stap dichterbij.

Ombuigen van ongewenst naar gewenst gedrag of nieuw gedrag aanleren, lukt veel makkelijker indien we de juiste toegangspoort nemen.

Via deze weg zal uw paard veel sneller leren, en zal u zich minder frustreren!

Hebt u vragen omtrent paardengedrag, aarzel niet om contact op te nemen met Black Stream Valley. Graag begeleiden we u op jullie weg.