Menu

Joeri Noels – CBJ Pieter Simenon


Joeri is verantwoordelijke voor het STUT-team binnen Jongerenwerking Pieter Simenon. Als STUT-ter heb je geen regelgevende relatie met de gasten, wel een “werkrelatie”. Deze kan alleen maar werken indien er vertrouwen is tussen de beide partijen. Vanuit deze vertrouwensrelatie leert hij de gasten wel omgaan en inzicht krijgen in regels of samenleving zonder in “strijd” te gaan. De STUT-ter biedt ook allerhande activiteiten aan waarbij de gast leert om door te zetten, grenzen te verleggen en succesverhalen op te bouwen. De opgedane kennis en ervaring komt goed van pas bij hun sociale vaardigheidstrainingen. Belangrijk in dit hele gebeuren is dat de jongeren mee verantwoordelijk zijn voor hun eigen proces.Gasten aanvaarden zoals ze zijn, niet stigmatiseren en geloven in hun krachten.

Vanuit deze functie en invalshoek sprak Joeri me in 2011 aan tijdens het spreken op een hulpverleningssymposium. Heel wat zaken of “te leren lessen” die hij tijdens de sociale vaardigheidstrainingen mee geeft, komen ook aan bod in het werken met paarden. Het leuke aan deze samenwerking is dat de gasten de opgedane kennis binnen een veilig klimaat kunnen oefenen , zonder dat er iemand oordeelt. De paarden doen maar wat jij hen vraagt. Krijg je in het werken met de paarden niet het gewenste resultaat, is het aan jou om de juiste handeling te stellen. De uitdrukking: “Als je wijst naar een ander, wijzen er altijd drie vingers naar jezelf.” is hier zeker op zijn plaats. Eens je dit doorhebt, komen de positieve ervaringen vanzelf!