Menu

Jan Vanwingh PRH-medewerker


Het letterwoord PRH staat voor Personnalité et relations humaines. In het Nederlands gebruikt men Persoonlijkheid en Relaties. Tijdens de workshops bij Jan Vanwingh wordt er steeds vertrokken vanuit een dynamisch en positief mensbeeld. De eigen beleving en ervaring is het vertrekpunt van deze methodiek. Via allerhande oefeningen krijg je een beter beeld van wat er allemaal in je leeft, ook van je eigen kracht. Leren om vanuit die kracht te bestaan in je dagelijkse leven, geeft je stevigheid, zelfvertrouwen, levensvreugde, meer kwaliteit van leven.

Jan komt met de praat/werkgroep “In je kracht komen” af en toe eens langs Black Stream Valley om de opgedane kennis en ervaring in de praktijk om te zetten. Deze twee werkvormen sluiten goed bij mekaar aan aangezien de paarden als het ware fungeren als spiegel. Als je je aan de buitenkant groots voordoet maar vanbinnen twijfelt, doorprikken ze dit meteen. Iedereen krijgt echter de kans om hier in te groeien. Neem jij deze aan?