Menu

Historiek


Als kind voelde ik me al aangetrokken tot de wereld van paarden, cowboys en indianen. Op mijn zestiende met zelfverdiende centen naar de manège voor een eerste paardrijles. Hier werd met een tiental mensen in een piste gereden en de lerares vitte zowel op de paarden als op de leerlingen. Als dit paardrijden was, dan hoefde het voor mij niet.

Tijdens mijn laatste jaar gegradueerde in de orthopedagogiek in 1998, kwam ik in contact met Bert Swennen en zijn manier van omgaan met paarden. Het was een benadering waar ik kon achterstaan. Niet vanuit macht en gezag, niet flauw en zeemzoet. Wel heel aards en no-nonsense.

Enkele jaren na mijn afstuderen was één van mijn dromen waarheid, een huisje met weide en paarden.

In 2007 volgde ik nog een bijkomende opleiding orthopedagogisch paardrijden te Gent. Sindsdien zet ik paarden dan ook in als opvoedmiddel binnen OC Sint Ferdinand. De voorziening waar ik vanaf 1999 tewerkgesteld ben.

Ondertussen was de tijd rijp om mijn kennis en ervaring te delen en in te zetten buiten de voorziening. In het najaar van 2011 richtte ik Black Stream Valley op.

Nadien volgde ik nog de basis- en vervolgopleiding van “Rots en Water” waarin zich heel wat parallellen bevinden waar het bij de paarden om draait. Ik geniet ervan om beide psychofysieke werkvormen met mekaar te verweven. Van daaruit zijn zelfcontrole, zelfbeheersing en zelfvertrouwen dan ook mijn stokpaardjes.